Hopp til innhold

Vattenförbrukning: Chapalasjön

Insjön Chapala ligger mitt i en mycket torr region i Mexiko och är landeys största naturliga insjö.

1983
2001

Kustlinjen till Chapalsjön har ändrat sig mellan år 1983 och 2001.

Jordbruk och befolkningstillväxt skapar hög vattenförbrukning

Runt Chapalsjön finns ett stort våtmarksområde där mer än 70 olika djur- och fågelarter finns.

Vatten från Chapalsjön används till jordbruksproduktionen i området.

Under den senaste tiden har befolkningen vuxit och detta har lett till att mer vatten pumpas från insjön till användning inom jordbruk och hushåll.

Sjunkande vattennivå

Vattennivån i sjön har sjunkit gradvis under de senaste åren och det omkringliggande våtmarksområdet och flodsystemet har blivit kraftigt påverkat av detta.

Det har varit en synlig reduktion av vårmarksområdet och flera floder har försvunnit eller blivit mindre.

Några av dessa förändringar är tydliga på satellitbilderna. Särskilt kan man se att kustlinjen har förändrat sig genom att insjön har blivit mindre.

Det är också mer utbyggnad och odlad mark runt kustlinjen och statigt mer land är synligt på insjöns östra sida.

I torra områden är det en stor risk att jorden kommer försaltas och ödelägga jordbruket.

Eftersom insjön fortsätter att sjunka kan det i framtiden finnas lite tillgängligt vatten i områden, något som kan leda till en ökad försaltningsprocess.

Chapalsjön ligger cirka 45 kilometer sydost om Guadalajara, på gränsen mellan delstaterna Jalisco och Michoacán. Insjön ligger 1524 meter over havet och täcker totalt runt 1100 kvadratkilometer. Det är en grund insjö med ett genomsnittsdjup på 4,5 meter. Den djupaste punkten i sjön är 10,5 meter. (Foto: UNEP/Flickr)

Chapalsjön blir mindre på grund av överuttag av vatten. Detta är resultatet av regionens ökade efterfråga på färskvatten. (Foto: UNEP/Flickr)

Insjön är också ett viktigt område för olika flyttfåglar, som den vita pelikanen, och hem till tusentals andra växter och djur. (Foto: UNEP/Flickr)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017