Hopp til innhold

Vattenförbrukning: Döda havet

Vattenståndet i Döda havet sjunker med omkring en meter om året.

1972
2002

De två satellitbilderna från 1973 och 2002 visar att Döda havet har ändrat sig dramatiskt de sista 30 åren. Sjunkande vattenstånd kombinerat med saltproduktion och fördämningsprojekt har lett till att områden med torrt land längs kustlinjen har växt kraftigt.

Vattenmängden reduceras

Det har de sista åren varit en stadigt ökande press på vattenresurserna i Döda havet. Befolkningstillväxten i länderna som gränsar till sjön leder till ett stadigt ökat behov av vatten.

Både Israel och Jordanien hämtar vatten från Döda havets införselfloder och har på det sättet reducerat vattenmängden i sjön.

Saltproduktion ökar fördämningen

Det byggs ständigt nya anläggningar där man producerar salt vilket hindrar flodflödet i området. Detta är en näring som har växt oerhört de sista tre årtionden.

Saltproduktionen leder till att fördämningen från Döda havet ökar vilket i sin tur bidrar till att reducera vattennivån. Vattenståndet i Döda havet sjunker nu med omkring en meter per år.

På bilden från 2002 kan man se att den sydliga delen av sjön nästan stängs in av torrt land. Det här visar allvaret i situationen.

Döda havet är 67 kilometer långt, upp till 18 kilometer brett och 799 meter djupt i de djupaste vatten. Döda havets yta är den lägsta punkten på jordytan. Det blir nu alltjämt mindre vatten i havet. Foto: CrystalEagle 1996.

Fördämningsdamm där mineraler skiljs ut från vatten. Foto: UNEP/Flickr.com

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017