Hopp til innhold

Vattenresurser: Omodeltat

Omodeltat har vuxit dramatiskt de senaste decennierna. Även om det är oklart vad huvudorsaken till förstoringen så är en sjunkande vattennivå och slam från floderna möjliga förklaringar.

1973
2005

Omodeltats dramatiska utvidgning är tydlig på satellitbilderna från år 1973 och 2006. År 1973 ligger deltat innanför Etiopiens gränser. På bilden från år 2006 har deltat vuxit med cirka 12 kilometer söderut och korsat gränsen till Kenya.

Omodeltat ligger i den nordliga delen av Turkansjön, som är en stor inlandssjö på gränsen mellan Kenya och Etiopien. Majoriteten av vattnet i sjön kommer från de tre floderna Kerio, Turkwel och Omo (90 procent av vattnet kommer från Omo). Sjön har ingen form av vattenavlopp.

Varför växter deltat?

Omodeltat har vuxit dramatiskt de senaste decennierna. Även om det är oklart vad huvudorsaken till utvidgningen är så kan sjunkande vattennivåer och ökad slam från floderna vara möjliga förklaringar.

Dessutom har förlusten av vatten från insjön till bevattning av odlingsmarker ökat och området får mindre nederbörd samt mer avdunstning på grund av högre temperaturer.

Befolkningstillväxt kräver konstgjord bevattning

Ökat befolkningstryck på de sparsamma resurserna i regionen har lett till allt fler marker använder konstgjord bevattning. Detta tappar sjön på vatten och orsakar jorderosion i de områden där vegetationen avlägsnas för matproduktion.

Den ökande jorderosion kommer troligt att öka slamnivåerna i floderna som för vatten till Turkanasjön, något som bidrar till att Omodeltat växer.

Deltats ökande areal har skapat nya landområden för de 20 000 invånarna, de flesta från dassenechstammen, i området. Denna stam har traditionellt drivit ett enkelt jordbruk i deltat.

Hösten år 2006 orsakade en stor översvämning att fler än 100 invånare förlorade sina liv och hus, grödor och infrastruktur ödelades.

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Relaterad information

Svenska FN-förbundet © 2017