Hopp til innhold

Vattentillförsel: Det mesopotamiska träsklandet

Det mesopotamiska träsklandet är ett av världens största våtmarksområden och täcker en landyta på 15 000-20 000 kvadratkilometer.

2000
2004

Bilden från år 2000 visar hur området blev tappat på vatten och majoriteten av våtmarken torkade ut. På bilden från år 2004 är det tydligt hur de centrala och västra delarna är på väg att åter bli bördiga.

Det mesopotamiska träsklandet ligger där floderna Tigris och Eufrat möts. Området har en stor biologisk mångfald och spelar en avgörande roll för flyttfåglarnas resa mellan kontinenterna.

Dammbyggnader längre upp i floderna och uttag från vattnet i området har reducerat vattenmängden i träsklandet dramatiskt. Detta har lett till att flera viktiga delar av ekosystemet har kollapsat.

Det har påbörjats åtgärder för att återupprätta den ekologiska balansen genom att stoppa uttag av vatten från området. Vegetation och vilda djur har börjat återvända till delar av träskområdet.

På bilden nedanför kan du se hur området såg ut år 1973 då dammprojekt av floderna påbörjades.

Denna jämförelse av Landsatbilder visar den dramatiska förlusten av våtmarksområden på grund av dammar och uttag av vatten mellan år 1973 och 2000.

Irak är långt från bara öknen. Landet har många bördiga områden som denna bild från Tigrisfloden visar. (Foto: UNEP/Flickr.com)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017