Hopp til innhold

Vattentillförsel: Gabcikovo

Kvaliteten på både vatten och jord har försämrats efter att Cunovodammen blev färdig och man flyttade flodsutloppet till Donau.

1973
2000

De här satellitbilderna från år 1973 respektive 2000 visar de påfallande förändringarna förflyttningen av floden har fört till.

Omdirigerande av floderna

Gabcikovo-Nagymoro projektet är ett vattenprojekt sammankopplat med floden Donau i Ungern och Slovakien. Utbyggningen påbörjades för att producera elektricitet, få en välfungerande transportkanal i landet och generellt ge ekonomin i regionen ett lyft.

Projektet innebar att man ville bygga en damm och flytta floden från det ursprungliga flodförloppet och över i en kanal. Det tog däremot förhållandevis lång tid innan man blev färdig: fyrtio år efter att man påbörjade Cunovodammen sattes den i drift i Slovakien i oktober år 1992.

Mellan 80 och 90 procent av vattnet i det ursprungliga flodförloppet blev omdirigerat.

Påverkar naturen i området

Dammen ändrade Donau från att vara en naturlig vattenväg till att bli ett kontrollerat mönster av kanaler och öar. Regleringen av vattnet som kom med kanalen gjorde slut på de naturliga, fördelaktiga översvämningarna som gav fuktighet och näring till jorden.

Det reducerade också våtmarkområdenas möjlighet att filtrera ytskiktsvattnet och ta upp olika avfallsämnen. Som en konsekvens av detta har kvaliteten på både vattnet och näringsinnehållet i jorden blivit sämre.

Miljön har tvingats betala ett dyrt pris för elektricitetsproduktionen.

Här är den förra flodbottnen synlig, som en följd av att mycket av Donaus vatten har flyttats över till den nya kanalen. Foto: WWF-DCP/Peter Bardo/Deak

Donaus fördämning. Foto: WWF-DCP/Peter Bardo/Deak

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017