Hopp til innhold

Vattentillförsel: Hammoudsjön

Hammoudsjön i Iran försvann på grund av torka i Afghanistan.

1976
2001

Hammoudsjön i Iran får huvudsakligen vatten från grannlandet Afghanistan. År 1976, då Afghanistans floder flöt jämnt, var vattenståndet i sjön förhållandevis hög. Mellan år 1999 och 2001 torkade emellertid sjön ut och försvann, vilket man kan se på satellitbilden från år 2001.

Begränsade vattenresurser

Hammoudsjöns ”torra period” är ett slående exempel på hur konkurrens om begränsade vattenresurser kan ändra ett landskap.

När torka uppstår i Afghanistan eller när vattnet aldrig når Hammoudsjön (på grund av torr jord på andra platser absorberar eller används av människor till exempelvis bevattning) är resultatet en torr sjöbotten i Iran.

Problem för djur och människor

Med de torra sjöbottnarna uppstod nya problem: Vinden blåste den fina sanden från sjöbotten och sanden samlade sig i enorma högar. Högarna täckte de många fiskestäderna som låg längs den tidigare strandkanten.

Djurlivet runt sjön påverkades och fiskerierna var tvungna att lägga ned sin verksamhet.

Vattnet kom tillbaka

Förändringar i vattenresurspolitiken och betydliga mängder med regn i regionen gjorde att Hammoudsjön i stort sett fylldes upp igen under år 2003.

Mellan åren 1999 och 2001 förtorkade Hamoudsjön, som ligger precis vid gränsen till Afghanistan. En stor del av vattnet kom dock tillbaka under maj månad år 2003. De här tre bilderna visar ändringarna i vattenståndet under dessa år. (Foto: UNEP/GRID Sioux Falls/Landsat)

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017