Hopp til innhold

Vattentillförsel: Toshkaprojektet

Egypten har fått fyra stora sjöar i ett område där det tidigare bara var öken.

1984
2007

Dessa satellitbilder från år 1984 och 2000 visar förändringen öknen har genomgått.

Fördubblat Egyptens odlingsbara mark

Egyptens Toshkaprojekt har förändrat en del av landets brännande varma sydliga öken till en region med små frodiga, välodlade jordlappar där det odlas grönsaker. Vattnet och gödseln kommer från ett djupvattningssystem.

Projektet började i mitten av 1990-talet och antas under 15 år ha fördubblat storleken på Egyptens odlingsbara områden.

Fyra nya sjöar - oklara miljökonsekvenser

Fyra nya sjöar har skapats som en följd av projektet. Vatten har förts genom en kanal från Nassersjön, som bildades när man dammade upp Nilen vid Aswan. Vattnet flyter genom kanalen och in i Toshkasänknigen där vattnet blir till sjöar som är lätta att se på satellitbilden från år 2000.

Det är en blågrön färg runt två av sjöarna. Detta är jordbruksmark som nyligen bildades med hjälp av irrigation.

Samtidigt som projektet ständigt förser folket med odlingsbar jord i öknen är man fortfarande osäkra på vilka miljömässiga konsekvenser Toshkaprojektet kommer orsaka.

Aswan, där Aswansammen ligger, är en av de mest torra bebodda platserna i världen och det faller vanligtvis bara några få millimeter med regn i loppet av en tioårsperiod. Foto: UNEP/Flickr.com

Mycket regn i Nilens ursprungsområden ledde under 1990-talet till rekordhögt vattenstånd i Nassersjön. Sjön bildades under 1960-talet då man byggde Aswandammen. Foto: UNEP/Flickr.com

Efter att pumpstationen Mubarak öppnades i mars år 2005, har stationen haft kapacitet till att pumpa ut 1,2 miljoner kubikmeter vatten ur Nasserdammen varje timme. Foto: Brian Czarnecki/UNEP

Den 30 meter breda och 8 meter djupa Sheikh Zayed kanalen, som är kallad efter presidenten i Förenade Arabiska Emiraterna, är central i projektet. Foto: Brian Czarnecki/UNEP

Källa: Atlas of Our Changing Environment

Lim inn på din egen nettside

Länder

Svenska FN-förbundet © 2017