Hopp til innhold

Asylsökande efter ankomstland

Indikatorn visar vilket land som tar emot flest ansökningar om asyl av asylsökande som rest till landet.

Med asylsökande menas en medborgare som har flytt från ett land och söker uppehälle i ett annat. För att beviljas asyl måste man i de flesta staterna ha flytt på grund av förföljelse eller annan livsfara från hemlandet. Statistiken inkluderar flyktingar som befinner sig på alla nivåer av processen; från sökande, till väntetid och fram till det slutgiltiga beslutet. Statistiken är antalet ansökan i behandling vid årets slut.

Enhet: Personer
Tema: Befolkning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017