Hopp til innhold

Avbetalning av skulder

Statistiken visar hur stor procentandel av ett lands exportintäkter som används till att betala av landets skuld.

Exportintäkterna är intäkter ett land tjänar på att exportera varor och tjänster till utlandet. Statistiken är en indikator för FN:s åttonde millenniemål: Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Statistiken hjälper oss att mäta delmål 13-16: ökad bistånd, rättvisa handelsregler och avbetalning av skuld.

Enhet: Procent av exportinkomsten
Tema: Ekonomi
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017