Hopp til innhold

Bruttonationalinkomst per invånare (PPP$-justerad)

Statistiken är ett mått för den ekonomiska produktiviteten i en nation och inkluderar den totala produktionen av varor och tjänster som producerats av både invånare och andra.

Här är bruttonationalintäkter (BNI) per invånare uttryckt i så kallade PPP-dollar. PPP står för Purchasing Power Parities, vilket översätts till köpkraftsparitet eller köpkraftsjustering på svenska. När BNI beräknas med hjälp av PPP tas det hänsyn till prisnivån och köpkraften i varje land vid uträkningen. Här är BNI omvandlat till den gällande internationella dollarn vid användning av köpkraftsenheter. En internationell dollar har samma köpkraft i hänsyn till BNI som en US dollar har i USA. Denna omvandling gör det enklare att jämföra länder.

Enhet: PPP$ per invånare
Tema: Ekonomi
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Relaterad information

Svenska FN-förbundet © 2017