Hopp til innhold

Bruttonationalprodukt

Bruttonationalprodukt (BNP) är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används i produktionen.

BNP är ett mått för den samlade värdeskapande i ett land och är här uttryckt i amerikanska dollar.

Enhet: US Dollar
Tema: Ekonomi
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017