Hopp til innhold

BNP per capita i PPP-dollar

Bruttonationalprodukt (BNP) är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, minus de varor som används under produktionen. Här har denna siffra justerats för köpkraft och dividerats med antalet invånare i landet.

Här är bruttonationalprodukten (BNP) per invånare uttryckt i så kallade PPP-dollar. PPP står för Purchasing Power Parities, eller köpkraft som det heter på svenska. Vid mätning av BNP med hjälp av PPP, tar man hänsyn till prisnivå och köpkraft i varje land vid beräkningen. 

Denna omvandling gör att du enkelt kan jämföra välstånd mellan länder, eftersom den kompenserar för skillnader i pris och värde.

Enhet: PPP
Tema: Ekonomi
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017