Hopp til innhold

BNP per invånare

Bruttonationalprodukt per invånare (BNP) är lika med summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år, med undantag av de varorna som används under produktionen. Denna summan delas här på antal invånare i landet.

Här är BNP per invånare angivna i så kallade PPP-dollar. PPP står för Purchasing Power Parities, eller köpkraftsparitet på svenska. När BNP mäts med hjälp av PPP tas det vid uträkningen hänsyn till prisnivån/köpkraften i varje enskilt land.

Enhet: US Dollar
Tema: Ekonomi
Källa: UN Data
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017