Hopp til innhold

Barnäktenskap

I flera städer i världen är det vanligt att flickor gifter sig innan de har fyllt 18 år.

Barnäktenskap är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara, där respektive 44 och 37 procent av flickorna gifter sig före de fyller 18 år. Äktenskap där flickor är under 15 år är också vanligast i dessa regioner, runt 16 och 11 procent. Men det sker en förändring globalt där statistik visar att detta håller på att minska i rask takt bara inom de senaste 10 åren. 

Statistiken är en indikator för FN:s hållbarhetsmål nummer 5 om jämställdhet, där delmål 5.3 är "avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.".

Enhet: Andel kvinnor i åldrarna 20-24 år som var gift innan 15 år
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017