Hopp til innhold

Bevarade områden

Bevarade områden av total landareal, mätt i procent.

Indikatorn visar andelen av land- och havsområden som är bevarade områden. Exempel på bevarade områden är nationalparker, naturreservat och kulturminnen. Dessa områden blir bevarade för att skydda naturen, djur- och/eller växtarter, den biologiska mångfalden eller på grund av sitt kulturella värde.

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål: Att säkra en miljömässig hållbar utveckling. Att skydda den biologiska mångfalden är en viktig del av detta mål.

Enhet: Procent.
Källa: UN Data
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017