Hopp til innhold

Andel av BNI som används till bistånd

Andel av bruttonationalinkomsten som är beviljat som officiellt bistånd.

Statistiken visar hur stor andel av ett lands bruttonationalinkomst (BNI) som årligen beviljas i officiellt bistånd. BNI är ett mått på ett lands samlade intäkter och kan definieras som ett lands netto bruttonationalprodukt minus primära inkomster och lön till utlandet.

Statistiken är en indikator för FN:s åttonde millenniemål; att bytta ett globalt partnerskap för utveckling. FN har som mål att de rika länderna ska nå en biståndsnivå på 0,7 % av BNI, men endast ett fåtal länder har uppnått denna gräns.

Enhet: Procent
Tema: Ekonomi
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017