Hopp til innhold

Bistånd beviljat till de minst utvecklade länderna (MUL)

Statistiken visar andelen av givarländernas bruttonationalinkomst (BNI) som är beviljat som bistånd till de minst utvecklade länderna (MUL) i världen.

MUL är en beteckning som FN använder på länder med en låg social och ekonomisk utveckling. Statistiken är en indikator på FN:s åttonde millenniemål; att bygga ett globalt partnerskap för utveckling. Detta millenniemål ställer krav på de rika länderna att ge mer bistånd.

Enhet: Procent
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017