Hopp til innhold

Mottaget bistånd av länder utan kustlinje

Mottaget bistånd av utvecklingsländer utan kustlinje, mätt som andel av landets egen bruttonationalintäkt (BNI).

Statistiken är en indikator för FN:s åttonde millenniemål som är att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Indikatorn mäter framgången i ökat bistånd, rättvisa handelsregler och avskrivningen av skuld.

Att vara ett utvecklingsland utan kustlinje är ett handikapp på världsmarknaden eftersom det kostar mer med varutransporten utan en sjöväg och ofta är infrastrukturen i landet dålig.

FN upprättade beteckningen på denna grupp av extra sårbara länder år 2001.

Enhet: Procent av landets BNI
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017