Hopp til innhold

Mottaget bistånd av små östater med u-landsstatus

Mottaget bistånd av små östater med utvecklingslandsstatus, uppmätt som andel av landets egna bruttonationalprodukt (BNI).

Statistiken är en indikator för FN:s åttonde millenniemål som strävar efter att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Indikatorn mäter framgången för delmål 13-16; ökad bistånd, rättvisare handelsregler och avskrivning av skuld.

Small Island Developing States (SIDS) är en grupp utvecklingsländer som tar emot bistånd eftersom de är små östater och eftersom deras geografiska placering ger länderna ett handikapp på världsmarknaden. Begreppet SIDS upprättades av FN:s generalförsamling år 2001.  

Enhet: Procent av BNI
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017