Hopp til innhold

Beviljat bistånd till grundläggande sociala tjänster

Procentandel av givarlandets (sektorbestämda) bistånd som är beviljat till grundläggande sociala tjänster.

Grundläggande sociala tjänster omfattar grundutbildning, primärvården och relaterade tjänster som vattenförsörjning och kostprogram. Statistiken är en indikator för FN:s åttonde millenniemål; att bygga ett globalt partnerskap för utveckling.

Enhet: Procent av givarlandets sektor-bistånd
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017