Hopp til innhold

Energieffektivitet

Indikatorn visar ländernas egen förmåga att förbruka energi effektivt genom att mäta hur mycket energi som används för att skapa bruttonationalprodukten (BNP).

Utgångspunkten för statistiken är energiförbrukning mätt i enheter motsvarande energin i en kilo olja. Denna statistik delas på antalet 1000 dollar i landets BNP som uttrycks i köpkraftsparitet, så kallade PPP-dollar (purchasing power parity). Detta visar hur väl landet klarar av att använda sin energiförbrukning till sin BNP. Desto mer energi som används för att skapa BNP desto sämre utnyttjas energin.

Energistatistiken samlas in av Internationella energirådet (IEA) och data om BNP är inhämtat från Världsbanken. Även Världsbanken utför beräkningar på energiförbrukningen per BNP-enhet. Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål. Detta mål är principen om en hållbar utveckling i alla världens länder.

Enhet: Energienheter per 1000 PPP-dollar i BNP
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017