Hopp til innhold

FN:s millenniemål

På Globalis hittar du uppdaterad statistik över hur världen ligger till i förhållande till FN:s millenniemål. De åtta konkreta målen ska nås innan år 2015 och här kan du se vilken riktning utvecklingen går i.

1.  Halvera extrem fattigdom och svält 2.  Grundskoleutbildning för alla 3.  Främja jämställdhet och stärka kvinnors ställning 4.  Minska barnadödligheten 5.  Minska mödradödligheten 6.  Stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 7.  Säkerställa en miljömässig hållbar utveckling 8.  Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling

Du kan välja millenniemål i menyn ovanför eller välja ett specifikt land uppe till höger. 

År 2000 kom FN med sin åtgärdslista på hur man kan bekämpa fattigdomen i världen. Åtgärdslistan är millenniemålen; åtta gemensamma mål som ska nås innan år 2015. 

Millenniemålen är ett "barn" av millenniedeklarationen som antogs vid millennietoppmötet år 2000. Alla FN:s medlemsländer skrev under millenniedeklarationen, något som gör millennietoppmötet till en stor historisk händelse. 

Millenniemålen representerar därmed något nytt eftersom målen är konkreta, tidsbestämda och mätbara. Det är endast genom att veta vad, hur och när kan vi arbeta mot gemensamma mål och se resultat av det vi gör. Millenniemålen är ett rättssnöre för nationella myndigheter, FN och andra organisationer som arbetar för att reducera världens fattigdom. 

Millenniemålen sätter också fokus på de rika ländernas ansvar. Bland annat handlar det åttonde millenniemålet om hur de rika länderna kan hjälpa länderna att uppnå mål 1-7.

Visa land

Svenska FN-förbundet © 2017