Hopp til innhold

De fattigas andel av landets förbrukning

Andelen av national inkomst eller förbruk som tillfaller de fattigaste 20 procent av invånarna i ett land.

De fattigas andel av ett lands förbrukning visar i vilken grad intäkterna fördelas inom varje land. Statistiken är skapad av Världsbanken och baserat på undersökningar på hushåll och förbrukning. Idealt är när 20 procent av de fattigaste har 20 procent av landets förbrukning, men denna andel är ofta mindre.

Statistiken kan jämföras med Gnieridexet och BNP per invånare. Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål.

Enhet: Procent
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017