Hopp til innhold

Föräldrarlösa barn i skolan

Indikatorn visar andel föräldrarlösa barn i skolan i förhållande till barn med föräldrar, i åldersgruppen 10-14 år.

Statistiken är en indikator för FN:s sjätte millenniemål som handlar om att bekämpa HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar.

Enhet: Procent
Tema: Utbildning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017