Hopp til innhold

Fruktsamhetstal

Fruktsamhetstalet visar hur många barn som föds per kvinna.

Fruktsamhetstalet beräknas genom att summera nativiteten (antalet födda barn per invånare per år) för kvinnor i fertil ålder (15-49 år). Statistiken tar sin utgångspunkt i att ett lands gällande fruktsamhet, det vill säga den ålderspecifika nativiteten, inte ändrar sig under en kvinnas levnadstid.

För att upprätthålla en stabil befolkningsutveckling bör fruktsamhetstalet ligga på cirka 2,1 (reproduktionsnivån).

Statistiken för de kommande åren är hämtade från FN:s befolkningsrapport. Dessa är baserade på andra faktorer (som befolkningsväxt, migration och dödlighet) håller sig stabila. Befolkningsuppskattningen innehåller också statistik över hur fruktsamhetstalet kan ändras eftersom de relevanta faktorerna kan bli lägre eller högre än beräknat. Denna statistik kan du hitta i länken till UN Data nedanför.

Enhet: Antal barn per kvinna
Tema: Befolkning
Källa: UN Data
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017