Hopp til innhold

GDI - jämställdhetsutveckling

Gender Development Index (GDI) är en måttstock på hur den mänskliga utvecklingen i ett land fördelar sig mellan män och kvinnor.

Där GII (Gender Inequality Index) mäter den skeva könsfördelningen, visar GDI om det finns framsteg eller tillbakagång i utvecklingen mellan kön. I ett land där jämställdheten är skev (lågt GII-poäng) och GDI är hög poäng, kan man alltså ändå dra slutsatsen att utvecklingen är på rätt spår.

Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017