Hopp til innhold

Jämställdhet - Index för skevfördelning mellan könen

Gender Inequality Index (GII) är en mätmetod som fångar upp skevheter mellan kvinnor och män på områden som hälsa, medbestämmande och yrkesdeltagande.

Genom att studera bristerna inom områden som reproduktiv hälsa (t.ex. nedgången av mödradödligheten, användning en av preventivmedel), medbestämmande (bland annat deltagande i politiken) och yrkesdeltagande finner vi olikheter mellan kvinnor och män i ett land. Indikatorn är dessutom en av grunderna för FN:s index för mänsklig utveckling, HDI, som är ett mått för att mäta flera dimensioner av utveckling.

HDI är också utvidgad med måtten HDI justerat för skevfördelning samt det flerdimensionella fattigdomsindexet.

Värdena är mellan 0 (fullständig jämställdhet) och 1 (fullständig ojämlikhet).

Enhet: Skala: 0-1 (0 är jämställt)
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017