Hopp til innhold

Gnierindexet

Gnierindexet visar hur väl varje lands rikedom fördelas över befolkningen.

Länderna som får de sämsta värdena på Gnierindexet har många fattiga trots en rimlig hög bruttonationalprodukt (BNP). Länderna klarar inte att fördela intäkterna tillräckligt bra och präglas av dåliga institutioner, sociala spänningar och korruption. Indexet är utvecklat av Kalle Moene och Jo Thori Lind vid Oslos universitet.

Ett värde på 0 innebär att intäkterna är jämt fördelade och ett värde på 10 innebär en ojämn fördelning.

Enhet: Index, 0 är jämt fördelat
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017