Hopp til innhold

Grundskolegång, pojkar

Andel pojkar i grundskoleålder som går i grundskolan, angivet i antal pojkar som går i grundskolan per hundra pojkar i den rätta skolåldern.

Det totala antalet pojkar som går i skolan per hundra pojkar i den rätta skolåldern. För att kunna jämföra utbildningssystemet för varje land används UNESCO:s internationella standard för klassificering av utbildning.

Statistiken är en indikator för FN:s andra millenniemål; att säkra utbildningen för alla innan år 2015.

Enhet: Procent
Tema: Utbildning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017