Hopp til innhold

Gymnasial utbildning

Indikatorn visar hur många procent som studerar vidare i gymnasiet.

Statistiken visar andelen personer som är inskrivna på gymnasial utbildning. Detta är uttryckt som procentandel av befolkningen i den officiella åldersgruppen som motsvarar denna utbildningsnivå. Siffran i denna indikator visar hur många som utbildas på nivå 3 efter FN:s indelning av utbildningsnivån. Statistiken är insamlad av FN:s organisation för vetenskap, kultur och kommunikation UNESCO.

Enhet: Procent av totala befolkning i rätt skolålder
Tema: Utbildning
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017