Hopp til innhold

Gymnasiet

Indikatorn visar hur många procent som går på gymnasiet.

Statistiken visar andelen personer som är inskrivna på gymnasiet. Detta är uttryckt som procentandel av befolkningen i den officiella åldersgruppen som motsvarar denna utbildningsnivå. Siffran i denna indikator visar hur många som utbildas på nivå 3 efter FN:s indelning av utbildningsnivån. Statistiken är insamlad av FN:s organisation för vetenskap, kultur och kommunikation (UNESCO).

Enhet: Procent
Tema: Utbildning
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017