Hopp til innhold

Import av varor och tjänster

Indikatorn visar värdet av alla varor och tjänster som är inköpta från resten av världen, uppmätt i procent av landets bruttonationalprodukt (BNP). Detta inkluderar värdet av själva varan/tjänsten (som till exempel transport, försäkring, patent) och andra tjänster som till exempel information, konstruktion och finanstjänster.

Enhet: Procent av BNP
Tema: Ekonomi
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017