Hopp til innhold

Jämställdhet på låg- och mellanstadieskolorna

Antal flickor per pojke i låg- och mellanstadieskolorna

Full jämställdhet uppnås inte förrän det är en flicka per pojke i låg- och mellanstadiet. Indikatorn kan emellertid dölja negativa utvecklingar - om antalet flickor i förhållande till pojkar ökar kan detta förklaras av att sammansättningen hos befolkningen ändras eller att antalet pojkar i skolan minskar. Statistiken är insamlad av UNESCO.

Enhet: Antal flickor per pojke
Tema: Utbildning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017