Hopp til innhold

Konsumentprisindex

Indikatorn visar prisutvecklingen i förhållande till referensåret år 2005 för ett basvarukorg av varor och tjänster

Konsumentprisindexet visar förändringar i priset på varor och tjänster som köpts av hushållen i jämförelse med ett referensår. De varor och tjänster som utgör den största delen av hushållsbudgeten har störst värde. Referensåret för denna statistik är 2005. Om man delar indextalet med 100 får man den procentuella prisförändringen i förhållande med år 2005.  

Enhet: Index: 2005=100
Tema: Ekonomi
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017