Hopp til innhold

Kvinnor i chefspositioner

I världen över är kvinnor en minoritet bland maktpositionerna i näringslivet.

Män sitter i de flesta maktpositioner i näringslivet världen över. Men i några länder är kvinnliga ledare mer framträdande än andra och därför är andelen kvinnor i chefspositioner en god indikator på jämställdheten i ett land.

Statistiken är en indikator på FN:s hållbarhetsmål nummer 5 om jämställdhet, där delmålet 5.5 är "tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.".

Enhet: Prosent
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017