Hopp til innhold

Läs- och skrivkunnighet bland unga kvinnor i förhållande till män

Förhållandet mellan antal kvinnor och män i åldern 15-24 år som kan läsa och skriva.

Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting. Indikatorn kan ses i samband med jämnställdheten på låg- och mellanstadiet, på högstadiet och på gymnasiet. Statistiken ger en indikation på om flickor och pojkar ges samma möjligheter till utbildning. Statistiken är insamlad av UNESCO.

Enhet: Antal kvinnor per man
Tema: Utbildning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017