Hopp til innhold

Luftföroreningar, antal dödsfall

Antal dödsfall som kan knytas till luftföroreningar.

Siffran visar antalet dödsfall per 100 000 invånare som är relaterade till förorenad luft i och utanför hemmet. Föroreningarna kan orsakas av t ex matlagning över öppen eld, biltrafik eller industrier. 

Dödsfall till följd av luftföroreningar är en av indikatorerna för mål 3,9 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 3,9 lyder "Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark."

Enhet: Antal dödsfall per 100 000 invånare
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017