Hopp til innhold

Det globala lyckoindexet

Indexet visar hur många genomsnittliga lyckliga levnadsår invånarna i världens länder kan förväntas uppnå delat på hur stora resurser landets förbrukar.

The (un)Happy Planet Index är ett index utvecklat av den brittiska tankesmedjan New Economics Foundation (NEF). Indexet är uppbyggt av två delar. Den första delen är sammansatt av olika mått om hur nöjda personer är med sina liv och den förväntade levnadsåldern vid födseln. Förhållandet mellan dessa två karaktäriseras som den genomsnittliga antalet lyckliga år (Happy Lifes Years - HLY) invånarna kan hoppas uppnå under sina liv. Den andra delen är hur stort ekologiskt fotavtryck de olika länderna lämnar efter sig, det vill säga hur stor del av jordens resurser landet förbrukar.

Genom att dela det genomsnittliga antalet lyckliga år med det ekologiska fotavtrycket visar indexet förhållandet mellan förbrukning och livskvalitet. Trots att resursförbrukningen har mångdubblats under de senaste 50 åren har inte livskvaliteten stigit särskilt mycket. Därför är det de fattigaste och rikaste länderna som dominerar den nedre halvan på listan. Detta beror på att de fattigaste länderna har både kort förväntad levnadsålder, är missnöjda med sina liv, men förbrukar relativt lite medan de rika förbrukar allt mer av världens resurser för att höja livskvaliteten vilket tär på jordens resurser. Det är länderna som klarar att behålla livskvaliteten och den förväntade levnadsåldern på en hög nivå utan att förbruka mer än nödvändigt som klarar sig bäst.

NEF har satt värdet 83,5 som ett rimligt mål för en hållbar produktion av långa liv i en lycklig värld. Nationer som uppnår detta värdet klarar att kombinera tillfredsställelse över livet, en hög förväntad levnadsålder och en låg förbrukning.

Enhet: Skala: 1-100 (där 100 är bäst)
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017