Hopp til innhold

Graviditetsrelaterad dödlighet (mödradödlighet)

Statistiken visat antalet kvinnor som dör i samband med graviditet, födsel eller komplikation relaterad till födseln.

Statistiken är en indikator för mål 3 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som har som delmål att reducera mödradödligheten till mindre än 70 per 100 000 levande födda barn. Indikatorn visar antalet kvinnor som dör per 100 000 levande födda barn. Med begreppet levande födda menar man barn som visar livstecken vid födseln.

Enhet: Dödsfall per 100 000 levande födda
Tema: Hälsa
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017