Hopp til innhold

Obunden bilateral bistånd

Andel av givarlandets totala bistånd som beviljas obundet direkt till ett annat land.

Obundet bistånd betyder att mottagarlandet kan använda pengarna till det de själva tycker det är bäst att använda de. När biståndet ges bundet betyder det att givaren har bestämt hur och till vad pengarna ska användas.

Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål.

Enhet: Procent (av givarlandets totala bistånd)
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017