Hopp til innhold

Arealanvändning, permanent odlad mark

Indikatorn visar andelen permanent odlad mark av den totala landarealen.

Permanent odlad mark är jord som inkluderar växter som ockuperar arealerna under en lång period och inte behöver planteras om varje höst, såsom kakao, kaffe och gummi. Det inkluderar också mark som används som betesmarker under långa perioder. Kategorin inkluderar också areal som används till fruktträd, nötter och vinstockar men exkluderar växter med träd som ska fällas som trävirke eller timmer. Statistiken är insamlat av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO).

Enhet: Procent av total landareal
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017