Hopp til innhold

Politiska rättigheter

Statistiken visar hur väl de politiska rättigheterna respekteras. Med politiska rättigheter menas invånarnas rätt till deltagande och medbestämande i det politiska systemet.

Statistiken bygger på en checklista med frågor om politiska rättigheter. Varje land rangordnas med bakgrund av svaren på de olika frågorna. Rankningen visas på en skala på 1 till 7. 1 betyder att invånarna i landet har full politisk frihet medan 7 innebär ingen eller mycket dålig politisk frihet.

Den oberoende organisationen Freedom House insamlar och publicerar statistiken.

Enhet: Skala: 1-7 (1 är bäst)
Källa: Freedom House
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Relaterad information

Svenska FN-förbundet © 2017