Hopp til innhold

Användning av prevention

Indikatorn är en grov beräkning över andelen gifta kvinnor (inkl. kvinnor som lever i frivilliga parförhållanden) som under en viss tid använder vilken som helst form av prevention (traditionell eller modern).

Statistiken visar utbredningen av användning av prevention. Datan kan användas till jämförelser mellan länder, men det blir inte helt korrekt, på grund av variationer i val av tidspunkt och hur detaljerade undersökningsfrågorna var. All statistik visar kvinnor i åldern 15-49 år.

Statistiken är en indikator för FN:s femte millenniemål som har som delmål att säkra en universiell åtkomst till en god reproduktiv hälsa. Statistiken säger oss något om tillgången till prevention och familjeplanering, något som påverkar mödrahälsan. Statistiken är insamlad av FN:s befolkningsfond.

Enhet: Procent
Tema: Hälsa
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017