Hopp til innhold

Tillgång till välutbyggda sanitetsanläggningar på landsbygden

Andel av befolkningen på landsbygden som har tillgång till välutbyggda sanitäranlägg.

Med välutbyggda sanitetsanläggningar menas trygga, hygieniska och lätttillgängliga faciliteter som hindrar användarna och deras omedelbara miljö att komma i kontakt med mänsklig avföring.

Statistiken är en indikator för FN:s sjunde millenniemål, som har som delmål att halvera andelen av världens befolkning som inte har tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitära förhållanden innan år 2015.

Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017