Hopp til innhold

Befolkning som lever i slumområden i städer

Med slumområden menas en sammanhängande bosättning där invånarna har otillräckliga bostadsförhållanden.

Otrygga levnadsförhållanden, dålig tillgång till rent vatten och sanitet, dålig kvalitet på bostaden och för liten bostadsyta är exempel på otillräckliga levnadsförhållanden.

Det är svårt att föra statistik om slumområden eftersom många faktorer spelar in. Den här statistiken baseras på andelen av stadsbefolkningen som har tillgång till trygga levnadsförhållanden. Med trygga levnadsförhållanden menas att man äger ett eget boende, hyr en privat bostad eller bor i ett socialt/allmännyttigt boende. 

Statistiken är en indikator för mål 11 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 11 handlar om hållbara städer och samhällen, och delmål 11,1 är att säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden, senast år 2030. 

Enhet: Procent av stadsbefolkningen
Tema: Fattigdom
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Relaterad information

Svenska FN-förbundet © 2017