Hopp til innhold

Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen

Indikatorn visar hur stor andel av de elever som börjar på grundskolan och slutför utbildningen (dvs. går ut 5:e klassen).

Statistiken ger en indikation på hur effektiv utbildningssystemet är. Faktorer som bristande läroböcker, dåliga lärare och elever som måste hjälpa till där hemma kan bidra till ett svagt utbildningssystem. Statistiken är insamlat av UNESCO.

Enhet: Procent
Tema: Utbildning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017