Hopp til innhold

Andel skolbarn som slutför grundskoleutbildningen, flickor

Indikatorn visar hur stor andel av de flickor som börjar på grundskolan och slutför utbildningen (dvs. går ut 5:e klassen).

Statistiken är en indikator för FN:s andra millenniemål. Detta mål handlar om att ge alla flickor och pojkar en grundskoleutbildning på minst fem år. En viktig aspekt av detta millenniemål är att säkra flickors skolgång. I många utvecklingsländer prioriteras pojkar före flickor när det gäller utbildning.

Enhet: Procent
Tema: Utbildning
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017