Hopp til innhold

Under normalvikten barn

Andel av befolkningen under fem år som är under normalvikten.

Antalet under normalviktiga barn ger oss en god bild om den generella välfärdsnivån. Statistiken är skapad av Världshälsoorganisationen (WHO). Under normalvikten mät mot en standard utvecklad av det amerikanska centret för hälsostatistik. WHO har nyligen utvecklat en ny standard som ska vara bättre anpassade till det globala genomsnittet, men detta har ännu inte tagits i bruk.

Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål.

Enhet: Procent
Tema: Hälsa
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017