Hopp til innhold

Utländska direktinvesteringar

Indikatorn visar utländska direktinvesteringar i landet, angivet som andel av länders bruttonationalprodukt (BNP).

En utländsk direktinvestering definieras som köp av ägarandelar i företag i ett annat land, men avsikten att utöva inflytelse och kontroll över företaget. Företag använder i allt större grad investeringar i utlandet och etablerar företagsenheter olika länder och i olika delar av världen. Olika faktorer kan främja eller hämma investeringar i ett land som till exempel politisk och ekonomisk stabilitet och en fördelaktig skattenivå. Genom att lägga till rätta med investeringar från utlandet vill man kunna bidra med bland annat ökad ekonomisk tillväxt och fler arbetsplatser.

Enhet: Procent av BNP
Tema: Ekonomi
Källa: Världsbanken
Välj år :
Jämför med övriga år:
Jämför med indikator:
loader
Loading..
Sortering
x
x
No data for the selected indicator and selected year

Lim inn på din egen nettside

Svenska FN-förbundet © 2017