Hopp til innhold

Ekonomi

Vartefter världen blir allt närmare sammanflätad, blir ekonomin mer och mer komplicerad.

Ressurser om økonomi på Globalis

I dag är värdet av en svensk krona mer beroende av hur handeln utvecklar sig på börser över hela världen. Priset på olika varor och tjänster svänger ständigt vilket gör det svårt att planera hur man ska använda de pengar man har.

I detta oöversiktliga perspektiv är det svårt för utvecklingsländerna att ta sig ur fattigdomen. Höga tullar och enorma skulder till rika länder bidrar till att göra fattiga länders position i världsekonomin extremt svår.

Indikatorn visar värdet av alla varor och tjänster som är sålda till resten av världen, uppmätt i procent av landets bruttonationalprodukt (BNP)
Läs mer | Statistik

Svenska FN-förbundet © 2017